Atrakcje miejskie
grafika
27-11-2014, Administrator
Powrót
Drukuj
Pdf

Pierwsze wzmianki o Rydułtowach można znaleźć w dokumentach z 1228 roku. Rudolphi Willa to nazwa wsi Księstwa Raciborskiego znajdująca się w księgach arcybiskupa wrocławskiego pochodzących z XIII wieku.

Do połowy XX wieku Rydułtowy były wsią. Do końca XVI wieku należały do Czech, zaś od XVII wieku do Prus. Decydującym dla rozwoju Rydułtów momentem było odkrycie w końcu XVII wieku bogatych złóż węgla kamiennego.

W 1792 roku powstała tu pierwsza kopalnia "HOYM". Nieco później w Radoszowach uruchomiono kopalnię "WILHELM". W 1806 roku w Czernicy powstaje kopalnia "Szarlotte", a w 1843 roku w Rydułtowach kopalnia "LEO". Tak więc odkrycie węgla zadecydowało o rozwoju ówczesnej osady i  później o charakterze dzisiejszych Rydułtów. W 1926 roku doszło do połączenia samodzielnych dotychczas gmin: Rydułtowy Dolne, Rydułtowy Górne, Orłowiec, Radoszowy Dolne, Radoszowy Górne oraz Kolonii Buńczowiec. Powstała jedna gmina licząca około 13 tyś. mieszkańców. W 1951 roku Rydułtowy uzyskały prawa miejskie. 25 lat później w wyniku reformy administracyjnej włączone zostały, jako jedna z dzielnic, do Wodzisławia Śl. Z dniem 1 stycznia 1992 roku Rydułtowy odzyskały status samodzielnego miasta.

Osobliwością krajobrazu Rydułtów jest „Szarlota". Jest to najwyższa nasypowa hałda stożkowa skały płonnej w Polsce i prawdopodobnie w Europie. Istnieje od początku XX w. a jej wysokość względna sięga 132 m.

Nieodłącznym elementem rydułtowskiego krajobrazu są szyby kopalniane. W rejonie skrzyżowania ulic Pietrzkowickiej i Niewiadomskiej zlokalizowana jest dawna kopalnia o nazwie „Dicke Verwandtschaft" („Bogate Pokrewieństwo"). Do roku 1994 szyb był wykorzystywany jako szyb zjazdowy, który pod koniec roku 1999 został zasypany.

Przy ulicy Leona znajduje się budynek wagi drobnicowej z 1906 r. Waga służyła do ważenia deputatów węglowych wydawanych górnikom. W 1984 r. obiekt został wpisany do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach. Dwa lata później w budynku tym powstała Izba Pamięci KWK „Rydułtowy", w której zgromadzono sporo unikalnych eksponatów poświęconych górnictwu. Warta polecenia jest kolekcja lampek górniczych.

W mieście zachował się fragment dawnej architektury górnośląskiej - zabudowa mieszkaniowa osiedla Karola. Osiedle składa się z budynków mieszkalnych i gospodarczych. Wybudowane zostało dla górników przed 1865 rokiem.

Pod ulicą Raciborską, w rejonie osiedla „Orłowiec" znajduje się jeden z najdłuższych, czynnych tuneli kolejowych w Polsce. Tunel ma długość 727 m i został wybudowany w połowie XIX wieku na trasie kolejowej Racibórz - Rybnik.

Nieco dalej, również przy ulicy Raciborskiej, znajduje się  „Willa Radlika" położona w otoczeniu niewielkiego parku (obecnie siedziba m.in. USC i MOPS). Budynek wzniesiony został dla długoletniego dyrektora kopalni „Charlotte" - Franciszka Radlika, który cieszył się wielkim szacunkiem w Rydułtowach, ponieważ zrobił bardzo wiele dla mieszkańców. Rozpoczął ogromne inwestycje w miejscowości, np. budowę kolonii na dzisiejszym osiedlu Orłowiec. Od nazwiska budowniczego nazwano ją „Kolonią Radlika". Życie dyrektora zakończyło się tragicznie - został zamordowany w 1920 r.  Od strony ogrodu znajduje się arkadowa loggia. Budynek nabiera wyjątkowo atrakcyjnego wyglądu po zmierzchu, dzięki zainstalowanej świetlnej iluminacji. W parku za budynkiem „Willi" rośnie kolekcja krzewów ozdobnych, w tym okazałe różaneczniki oraz laurowiśnia wschodnia - zawsze zielony krzew o trujących liściach (zawierają kwas pruski), pochodzący z południowo-wschodniej Europy.

W sąsiedztwie rynku, przy kościele parafialnym pw. św. Jerzego, znajduje się dwuramienny krzyż pokutny powstały w 1628 r. Krzyż wykonany został z jednego bloku piaskowca. Ma 157 cm wysokości i 70 cm rozpiętości ramion. Jest to jedyny taki krzyż w Polsce i jeden z sześciu w Europie.

Przy ulicy Radoszowskiej 92 do niedawna znajdował się jednoramienny krzyż pokutny wykonany również z piaskowca (88 cm wysokości, 70 cm rozpiętości ramion). Został przeniesiony w 2015 roku przed kościół pw. św. Jacka w Radoszowach.

Ponadto na terenie Miasta znajdują się 23 krzyże przydrożne oraz kaplice i figury wpisane do gminnej ewidencji zabytków.

 W rejonie ul. Skalnej znajduje się stanowisko przyrody nieożywionej "Skałka". Ta wychodnia piaskowców karbońskich zaliczana do warstw porębskich, została objęta ochroną prawną.

Na terenie całego miasta rośnie 15 szt. drzew stanowiących starodrzew o znaczących walorach przyrodniczych, którego wiek szacuje się na około 100-270 lat.

Główną funkcję kulturalną w mieście pełni znajdujące się przy ulicy Strzelców Bytomskich 9a, Rydułtowskie Centrum Kultury "Feniks", które poprzez nowoczesną salę widowiskową, salę kinową a także liczne zajęcia w ramach kół zainteresowań dostarcza bogatą zróżnicowaną ofertę kulturalną mieszkańcom miasta i okolic. Wszelkich informacji o repertuarze kina, teatru a także informacje o organizowanych zajęciach można uzyskać pod numerem telefonu: 324577006, 324103384 lub na stronie: www.rck.rydultowy.pl.

Rozbudzaniem zainteresowań, nie tylko mieszkańców Rydułtów, w zakresie m.in. czytelnictwa, twórczości plastycznej oraz muzycznej zajmują się instytucje skupione w Rydułtowskim Ośrodku Kulturalno - Oświatowym, zlokalizowanym przy ulicy Adama Mickiewicza 33. ROKO stanowi nowoczesną (choć historyczną) siedzibę dla Biblioteki Publicznej, Państwowego Ogniska Plastycznego oraz Ogniska Pracy Pozaszkolnej.  Na potrzeby ROKO zaadaptowany został ponad stuletni budynek szkoły podstawowej funkcjonującej do roku 2004. W roku 2010 otoczenie wzbogacono o miejsca parkingowe i elementy małej architektury - w tym stoły szachowe, stoły do tenisa, ławki do siedzenia. Na jednej z ławek usiadł "na chwilę" patron rydułtowskiej Biblioteki - światowej sławy kompozytor Henryk Mikołaj Górecki. Z uwagi na to, że teren znajduje się przy jednym z głównych skrzyżowań a miasto jest gminą górniczą (kopalnia KWK „Rydułtowy-Anna"), pomyślano o ulokowaniu w tym miejscu symbolu więzi miasta z kopalnią. Powstał obelisk (symbol kopalniany), którego głównym elementem jest pozyskane z kopalni stare koło z nieczynnej już maszyny wyciągowej.

Informacje dotyczące instytucji mieszczących się w ROKO można uzyskać pod numerem telefonu lub na stronach www:

- Biblioteka Publiczna Miasta Rydułtowy: 32-4577813 www.biblioteka.rydultowy.pl

- Państwowe Ognisko Plastyczne  32-4577401 www.pop-rydultowy.pl

- Ognisko Pracy Pozaszkolnej 032 45 76 892 www.opprydultowy.eu

 Miasto proponuje również ciekawą ofertę spędzenia czasu wolnego w sposób aktywny. Niewątpliwą atrakcją i wielkim atutem miasta jest RydułtowskA FikołkowaniA „RAFA" przy ulicy Adama Mickiewicza. Jest to jeden z większych obiektów zabawowych, jakie powstały w województwie śląskim na przestrzeni ostatnich lat. Niewątpliwym nowatorstwem jest skupienie wielorakich funkcji zabawowo-rekreacyjnych na jednym, bardzo dużym terenie. RAFA jest atrakcją dla mieszkańców całego okręgu (goszczą tu mieszkańcy całego województwa, a regularnymi odwiedzającymi są mieszkańcy okolicznych miast i gmin).  Na powierzchni 1,87 ha zlokalizowano: pomysłowy plac zabaw dla dzieci, ściankę wspinaczkową, tor BMX, mini golf, skate park, zestawy szachowe, amfiteatr i wiele innych atrakcji. Wszystkie atrakcje połączone są w malowniczy sposób alejkami spacerowymi oraz pergolami z dużą ilością dobrze zagospodarowanej zieleni. Na terenie tym znajduje się również budynek usługowo - gastronomiczny. Więcej informacji w zakładce RydułtowskA FikołkowaniA RAFA - 2010 r.

 Atrakcją miasta docenianą już w całym kraju (liczne nagrody i wyróżnienia) jest Rydułtowska Odprężalnia Sensoryczna ROSA przy ulicy Ofiar Terroru. Ten nowoczesny park stanowi miejsce wypoczynku dla wszystkich grup wiekowych. Jest miejscem integracji społeczności - oferując zarówno aktywną rekreację (plac zabaw), jak i bierny relaks (np. czytanie książki). Obiekt jest atrakcyjny cały rok, gdyż krajobraz parku zmienia się wraz z porami roku.

Park Sensoryczny stanowi produkt turystyki miejskiej o ponadlokalnym zasięgu, który jest ogólnodostępny, a korzystanie z niego bezpłatne.

Kolejnymi obiektami rekreacyjnym są cztery kompleksy boisk zrealizowanych w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012": ROKO przy ulicy Adama Mickiewicza 33, Szkoła Podstawowa nr 3 przy ulicy Radoszowskiej 3, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy  ulicy Obywatelskiej 30, Przedszkole Publiczne nr 1 przy ulica Jana Kochanowskiego 25.

Najpopularniejsze imprezy cykliczne w Rydułtowach to: Dni Rydułtów, Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży, Festiwal Stowarzyszeń, Memoriał im. Jana Margicioka i Leopolda Hałaczka, Festiwal Muzyczny im. Henryka Mikołaja Góreckiego, Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych, Ogólnopolski Bieg Uliczny o Puchar Burmistrza Miasta Rydułtowy.

Wśród znanych osób związanych z Rydułtowami wymienić wypada takie sławy, jak: Henryk Mikołaj Górecki (kompozytor), Ludwik Konarzewski (artysta malarz), Ks. Franciszek Blachnicki (założyciel ruchu Światło-Życie), Zygmunt Brachmański (rzeźbiarz i medalier).

Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Strony w dziale