Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
18-12-2014, Administrator
Powrót
Drukuj
Pdf

Biuro Informacyjno – Konsultacyjne
Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
ul. Ofiar Terroru 36
44-280 Rydułtowy

SŁUŻY POMOCĄ I RADĄ
OSOBOM UZALEŻNIONYM I ICH RODZINOM
Przyjmuje strony w godzinach:
Poniedziałek - Środa 7.30 - 15.30
Czwartek 7.30 - 17.00
Piątek 7.30 - 14.00
tel. 032 453 74 50
fax: 032 453 74 10

 
Miejska Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych składa się z 7 członków.

Do zadań Komisji należy w szczególności:

Inicjowanie działań w zakresie:

  • zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin,
  • udzielania rodzinom, w których istnieją problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
  • prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
  • wspomagania działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
  • podejmowania interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 1 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Prowadzenie postępowania w stosunku do osób nadużywających alkoholu:

  • przeprowadzanie rozmów motywacyjno – interwencyjnych z osobami mającymi problem alkoholowy oraz członkami ich rodzin,
  • kierowanie na badanie do biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
  • kierowanie do sądu wniosków o wszczęcie postępowania o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,

Opiniowanie w formie postanowienia, wniosków dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przygotowanie projektów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Bieżące monitorowanie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Inicjowanie działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, a także przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie spożywania napojów alkoholowych.


Informacje o ośrodkach w których można uzyskać pomoc i wsparcie oraz podjąć leczenie odwykowe
Zakończenie kampanii „Ciąża bez alkoholu”
W dniu 31.03.2008r w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie i zakończenie pierwszego etapu kampanii „Ciąża bez alkoholu”.
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2007
Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu 2007
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2008
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2009
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2010
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2011
MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII NA ROK 2012

   Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii 2013
114 KB
   Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2013
185 KB
   Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014
155 KB
   Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
202 KB
Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
Strony w dziale
dumni.png
pcc.png
fairplay.png
kwestionariusz.png
zima2.png
ban-newsletter.jpg
ban-sekap.jpg
rydmapa.jpg
odpady.jpg
ban-sms.jpg
rewitalizacja2.png
gra_miejska_baner.png
fundusze.png
kryzys.png
facebook.png