Dla przedsiębiorców
18-12-2014, Administrator
Powrót
Drukuj
Pdf

Spotkanie pt. Perspektywa finansowa 2014-2020 – Realizacja usług edukacyjnych dla przedsiębiorców i ich pracowników ze szczególnym uwzględnieniem Rejestru Usług Rozwojowych.

Lokalny Punkt Informacyjny FE w Rybniku zaprasza na spotkanie informacyjne, które poświęcone będzie nowej perspektywie finansowej 2014-2020 w zakresie realizacji usług edukacyjnych dla przedsiębiorców i ich pracowników ze szczególnym uwzględnieniem Rejestru Usług Rozwojowych.

Wznowienie naboru wniosków o udzielenie pożyczki w ramach projektu pilotażowego "Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji"
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ogłasza wznowienie naboru wniosków o udzielenie pożyczki w ramach Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji

  Nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Programu Bon na innowacje w 2014 r.
Celem Programu jest zainicjowanie kontaktów mikro lub małych przedsiębiorców z jednostkami naukowymi. Wsparcie w ramach Programu jest przeznaczone na zakup usługi, która bezpośrednio dotyczy rozwoju produktu lub technologii Wnioskodawcy.
  Szkolenie: PRZEDSIĘBIORCA W ROLI PODATNIKA VAT czyli ZMIANY PODATKU VAT W 2014R.
Szkolenie adresowane jest do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne, spółki handlowe oraz pracowników zajmujących się kwestiami związanymi z podatkiem VAT i chcą w sposób przystępny dowiedzieć się jakie zmiany czekają nas w 2014r.
  Impuls do biznesu – 2 mln zł dla zwycięzców konkursu
olska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w konkursie organizowanym przez dziennik Puls Biznesu. Konkurs "Impuls do biznesu" jest skierowany do mikro-, małych i średnich firm, działających w dowolnym sektorze, które mają innowacyjne pomysły na biznes. Do konkursu mogą być zgłaszane projekty będące w realizacji, a także pomysły na przedsięwzięcia gospodarcze. Mogą wziąć w nim również wziąć osoby nie będące przedsiębiorcami, które chcą zrealizować pomysł na biznes.
  Innowacyjna Gospodarka – nabór projektów
Rozpoczął się nabór wniosków do pierwszego etapu projektu Polski Most Krzemowy, który potrwa do 28 stycznia br. Jest to projekt systemowy PARP finansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
  Konferencja dla przedsiębiorców
2 września br. odbędzie się konferencja konsultacyjna II wersji Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 adresowana do przedsiębiorców.
  OSTATNIE DOTACJE NA PROJEKTY INWEATYCYJNE DLA FIRM W 2013r.
Europejska Fundacja Wspierania Innowacyjności i Przedsiębiorczości oraz ADM Consulting Group S.A. serdecznie zapraszają na bezpłatną konferencję szkoleniową zatytułowaną "Ostatnie dotacje na projekty inwestycyjne dla firm w 2013 roku"
  Wsparcie dla innowacji
W ramach projektu "Profesjonalne usługi proinnowacyjne gwarancją sukcesu w biznesie" udzielane jest bezpłatne wsparcie przedsiębiorcom zainteresowanym otrzymaniem dofinansowania na realizację innowacyjnych projektów.
  Fundusz Pożyczkowy na finansowanie przedsięwzięć rozwojowych realizowanych przez Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa
Przeznaczenie pożyczki:
- nakłady na zakupy gotowych dóbr i usług inwestycyjnych
- zakup nieruchomości
- nakłady na prowadzone inwestycje budowlane i remontowe
- nakłady na zakup majątku trwałego i wyposażenia
- zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych
- zakup surowców, materiałów oraz towarów
  Konkurs na dofinansowanie ekologicznych inicjatyw
  Punkt konsultacyjny - FORUM FIRM MIASTA RADLINA
  Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf