Miejski Ośrodek Dyspozycyjny
grafika
12-07-2016, Administrator
Powrót
Drukuj
Pdf

W ramach Straży Miejskiej działa Miejski Ośrodek Dyspozycyjny, do którego zadań należy koordynacja działań związanych z sytuacjami kryzysowymi, w tym:

1. przyjmowanie od mieszkańców miasta zgłoszeń związanych z zagrożeniami,
2. dokonywanie oceny występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych zagrożeń,
3. przekazywanie do wiadomości publicznej informacji związanych z zagrożeniami,
4. współdziałanie z właściwymi służbami mundurowymi w zakresie kierowania i koordynowania akcjami ratunkowymi,
5. koordynowanie przedsięwzięć związanych z przeprowadzaniem akcji ratunkowych oraz likwidacją skutków klęsk żywiołowych i zagrożeniem środowiska,
6. współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie ustalania sposobu postępowania na wypadek pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.
Wyślij link mailem
Powrót
Drukuj
Pdf
dumni.png
pcc.png
fairplay.png
kwestionariusz.png
zima2.png
ban-newsletter.jpg
ban-sekap.jpg
rydmapa.jpg
odpady.jpg
ban-sms.jpg
rewitalizacja2.png
gra_miejska_baner.png
fundusze.png
kryzys.png
facebook.png